BOINC Polska   id:  3262444

Name BOINC Polska
Shorthandle BOINC.pl
Registered since 25/05/08
Homepage http://boinc.berkeley.edu/
IRC #esl.pl  (QuakeNet)
Headquarters  Poland
Zespół zrzeszający polskich uczestników BOINC.

Drużyna bez hasła - [Dołącz]
more...   
  1  Awards  
Members
Player (35)
Barred members

IcedTea fakeaccount_suspicion 343 days
Contact
IRC #esl.pl  (QuakeNet)
Join team